คุณรู้จักตนเองดีแค่ไหน?

การมีความรู้ ความเข้าใจในตนเองจะช่วยเพิ่มความภาคภูมิใจในตนเองได้มากขึ้น เนื่องจากเราเข้าใจจุดแข็ง-ข้อจำกัดของตนเอง เพื่อเราจะได้ใช้ศักยภาพที่เรามีอย่างเต็มที่ และในขณะเดียวกันเราก็สามารถเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อลดข้อจำกัดที่เรามี ดังนั้น เราจึงความใช้เวลาในแต่ละวัน นั่งคิด และทบทวนว่าตัวเรานี้เป็นอย่างไร

เปิดเผย: เราและผู้อื่นรู้จักเรา เช่น เรารับรู้ว่าตนเองเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือ และผู้คนอื่นก็รับรู้ว่าเราเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่น เช่นกัน
จุดบอด: ผู้อื่นรู้จักเรา แต่เราไม่รู้จักตนเอง เช่น ผู้อื่นรับว่าเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่น แต่เราไม่รู้ว่าเราเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่น เป็นต้น
ส่วนซ่อนเร้น: เรารู้จักตนเอง แต่ผู้อื่นไม่รู้จักเรา เช่น เราเป็นคนที่ร้องเพลงได้ดี แต่ไม่เคยร้องเพลงให้ใครฟัง ทำให้คนอื่นเข้าใจว่าเราทำไม่ได้ เป็นต้น
ส่วนลึกลับ: ทั้งเราและผู้อื่นไม่รู้จักเรา เช่น ทักษะที่เราและผู้อื่นไม่รู้ว่าทำได้ เป็นต้น

แล้วคุณหละ? อยู่ด้านใด?