EAP คือ โปรแกรมดูแลจิตใจพนักงาน (EAP : EMPLOYEE ASSISTANCE PROGRAM)
สำหรับบริษัทหรือองค์กร เรามีรูปแบบการให้คำปรึกษาที่แตกต่างไปจากการให้คำปรึกษา ส่วนบุคคล ซึ่งเรียกว่า โปรแกรมดูแลจิตใจพนักงาน (EAP) โดยโปรแกรมนี้เป็นลักษณะแพ็คเกจที่ได้รับการออกแบบให้เหมาะสมตามความต้องการขององค์กร หรือบริษัทแต่ละแห่ง ในแต่ละแพ็คเกจนั้นจะมีบริการดังนี้คือ การให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ การให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม การให้คำปรึกษาให้คณะบริหารและทีมงานในการดูแลพนักงาน การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การให้คำปรึกษาแบบครอบครัวบำบัด คู่สมรส บุตรและวัยรุ่น การให้คำปรึกษาในภาวะวิกฤต รวมถึงการจัดบูธ และการจัดอบรมสัมมนา

ปรึกษาได้ทุกเรื่อง การงาน การเงิน ความสัมพันธ์ สุขภาพ ครอบครัว เรื่องลูก และกฎหมาย

ทางโทรศัพท์ และทางหน้าต่อหน้าที่บริษัท Light post Counseling

สามารถสอบถามได้ที่เมล์ lightpostcounseling@hotmail.com

หากมีความรู้สึกทุกข์ใจ ไม่สบายใจ กระทบต่อชีวิตประจำวันก็สามารถโทรมาขอคำปรึกษาได้เลยค่ะ

ผู้ให้คำปรึกษาทุกท่าน เป็นนักจิตวิทยาให้คำปรึกษา

มีบรรยาย สัมมนา โคชชิ่ง ให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม สามารถสอบถามได้ทางเมล์และเบอร์โทรศัพท์ของบริษัท

ทางบริษัทไม่มีการจ่ายยา เนื่องจาก ผู้ให้คำปรึกษาเป็นนักจิตวิทยาให้คำปรึกษา การรับยาต้องพบกับจิตแพทย์เท่านั้นค่ะ

เรื่องราวที่มาปรึกษาจะเป็นความลับระหว่างผู้ขอคำปรึกษากับผู้ให้คำปรึกษาเท่านั้นตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

ไม่จำกัดจำนวนครั้ง จะมีการให้คำปรึกษาจนกว่าจะสามารถคลี่คลายปัญหาได้

437/7 ซอย พหลโยธิน 35 แยก 5-2 ลาดยาว จตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900
ติดต่อ 081-100-2460
แผนที่นำทาง Google

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 AM. – 5.00 PM.