โรคซึมเศร้า

โรคซึมเศร้า เป็นความผิดปกติของจิตใจ โดยมีภาวะซึมเศร้าร่วมกับการขาดความมั่นใจและเคารพตนเอง ไม่มีความสนใจในกิจกรรมที่ โดยปกติมีความพึงพอใจและมีความสุขที่จะทำ ซึ่งเรียกว่าเป็นภาวะหมดความสุขในชีวิต โรคซึมเศร้าเป็นภาวะผิดปกติซึ่งส่งผลกระทบต่อ การใช้ชีวิตประจำวัน การเรียน การงาน การรับประทานอาหาร การนอน และการดูแลสุขภาพทางร่างกายโดยทั่วไป รวมทั้งครอบครัว สาเหตุของโรคซึมเศร้า โรคซึมเศร้ามีสาเหตุมาจากปัจจัยรวมๆ ทางด้านจิตใจ สังคม สิ่งแวดล้อม ทำให้เกิด การเปลี่ยนแปลงของสมดุลสารเคมีในร่างกายซึ่งเป็นสารสื่อประสาทในสมองมีผลต่ออารมณ์ซึมเศร้าของคน และโรคซึมเศร้ามักเกิด จากความผิดหวัง หรือการสูญเสียบุคคลที่รัก ความกดดัน ตึงเครียดด้านสังคม การเรียน การเงิน และการงาน การที่มีความรู้สึกอ้างว้าง โดดเดี่ยว ขาดความรักความอบอุ่น การขาดการดูแลเอาใจใส่ เป็นต้น   อาการของโรคซึมเศร้า ผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้าจะมีอารมณ์หดหู่ และไม่อยากทำกิจกรรมที่เคยชอบทำ รู้สึกตนเองไร้คุณค่า รู้สึกผิดและเสียใจอย่างไม่มีเหตุผล ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ หมดหวัง ท้อแท้ นอกจากนี้อาจมีอาการความจำสั้น การแยกตัวออกจากสังคม ความต้องการทางเพศลดลง และอาจมีความคิดเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายร่วมด้วยหากท่านต้องการตรวจสอบว่าตนเองอยู่ในภาวะซึมเศร้าหรือไม่ มีคำถามคัดกรองดังนี้ ในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาท่าน…___ รู้สึกกลุ้มใจ ซึมเศร้าทุกวัน หรือทั้งวันหรือไม่___ รู้สึกเบื่อทุกสิ่งหรือไม่___ […]