สร้างสุขง่ายๆ จากคลื่นสมอง

การสร้างความสุขนั้นหลายๆคนอาจจะค้นหาจากสิ่งต่างๆรอบตัว โดยลืมคิดไปว่าความสุขที่เกิดขึ้นนั้นสามารถสร้างขึ้นง่ายๆได้ด้วยคลื่นสมองจากตัวเรา เพียงแค่เรารู้จักใช้คลื่นสมองอย่างถูกวิธีก็จะสามารถใช้ประโยชน์จากคลื่นสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคลื่นสมองแบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ 1.คลื่นเบต้า มีความถี่ระหว่าง 14 – 30 Hz  เป็นคลื่นสมองที่เกิดขึ้นในสภาวะปกติ ตื่นตัวเต็มที่ หากคลื่นมีความถี่สูงมากเท่าไหร่จิตใจก็จะยิ่งสบสนวุ่นวายมากเท่านั้น อาจทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง มีความเครียดและสมาธิน้อยลง 2.คลื่นอัลฟ่า มีความถี่ระหว่าง 8 – 13.9 Hz เมื่ออยู่ในภาวะสงบ ผ่อนคลาย มีสมาธิ คลื่นระดับนี้จะทำให้สามารถเรียนรู้และจดจำสิ่งต่างๆได้ดี เหมาะกับการบำบัดและพัฒนาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นไปในทางบวกได้เป็นอย่างดี 3.คลื่นธีต้า ความถี่ระหว่าง 4 – 7.9 Hz เมื่อเกิดการผ่อนคลายและมีสมาธิระดับลึก คนปกติทั่วไปมักเข้าสภาวะนี้ ในยามที่หลับลึกๆอย่างสบาย คลื่นสมองระดับนี้จะทำให้เกิดความสุขและความผ่อนคลายอย่างเต็มที่ จิตใจสดใสเบิกบาน มีพลังและพร้อมที่จะเรียนรู้อย่างเต็มที่ 4.คลื่นเดลต้า ความถี่ระหว่าง 0.1 – 3.9 Hz เป็นคลื่นสมองทีมีความถี่ต่ำที่สุด และช้าที่สุด เกิดขึ้นในขณะนอนหลับลึกมากๆ สมองทำงานตามความจำเป็นเท่านั้น ทำให้เกิดสมาธิสูงมาก ความจำดี มีความสุข เป็นช่วงที่สมองปลดปล่อยโกรทฮอร์โมนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพจิตและสุขภาพกายก็จะดีด้วย […]

EAP 3 ตรวจเช็คสุขภาพความสุข

Now  you can measure your happiness level as following: Firstly, are you excited or comfortable to go to work? Secondly, do you enjoy working so much that you forget the time? Thirdly, do you have good relationship with your colleague? Fourthly,do you feel happy and proud with your acheivement? Fifthly, can you work there for […]