บริษัทไลท์โพสต์เคาน์เซลลิ่ง พร้อมให้บริการอย่างมีคุณภาพสูงสุดโดยให้คำปรึกษาแบบ ส่วนตัว หรือ ในระดับองค์กร ไลท์โพสต์เคาน์เซลลิ่ง ให้บริการการให้คำปรึกษา ในประเทศไทยมาเป็น เวลากว่า 10 ปี และในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราได้พยายามที่จะขยายความสามารถ และพัฒนาศักยภาพของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ของผู้ที่มารับคำปรึกษา

ไลท์โพสต์เคาน์เซลลิ่ง มีผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการอบรมเฉพาะด้าน ที่หลากหลาย ทีมที่ปรึกษาจิตแพทย์ นักจิตบำบัด นักจิตวิทยาให้คำปรึกษา นักกฏหมาย นักธรรมชาติบำบัดแบบองค์รวม เพื่อที่เราจะสามารถช่วยพัฒนา คุณภาพชีวิตของทุกๆ คนที่เข้ามารับคำปรึกษาในบริษัทของเรา และนอกจากนี้ เรายังช่วยพัฒนาองค์กรต่างๆ ที่เข้ารับบริการให้เข้มแข็งโดยผ่านทาง โปรแกรม อีเอพี (EAP) หรือ โปรแกรมดูแลจิตใจพนักงาน (Employee Assistant Program)

สำนักงานของเราอยู่ในกรุงเทพ เดินทางสะดวก ห้องให้คำปรึกษาของเรามีความเป็นส่วนตัว สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการ โปรแกรมดูแลจิตใจพนักงาน (Employee Assistant Program) สามารถนัดหมายนอกเวลาที่สำนักงานของบริษัทไลท์โพสท์ได้ ในกรณีที่ลูกค้าไม่สะดวกที่จะขอรับคำปรึกษาในบริษัทของท่าน

สามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ด้านล่างนี้

437/7 ซอย พหลโยธิน 35 แยก 5-2 ลาดยาว
จตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900

081-100-2460, 081-100-2428, 02-512-4048-9
จันทร์ – ศุกร์ 8:00 น. – 17:00 น.
เสาร์ – อาทิตย์ (นัดหมาย)
email : lightpostcounseling@hotmail.com