บทความ

ความสัมพันธ์ดี สร้างสุข

ความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างจะช่วยให้เรามีสุขภาพกายใจที่แข็งแรง มีวิธีง่ายๆในการสร้างความสัมพันธ์ ดังนี้ แสดง “ความรัก” กับคนในครอบครัว  กอด  หอมแก้ม  บอกรัก ใช้เวลาร่วมกันใน “ครอบครัว”  เช่น ทานอาหารร่วมกัน รับฟังเรื่องราวของกันและกัน “จริงใจ” เสมอ ทำให้รู้สึกสบายใจ  การเก็บอะไรไว้คนเดียวนั้นไม่ดี ออกไปเที่ยวกับ “เพื่อน” เพื่อสร้างสัมพันธภาพ ให้แน่นแฟ้น เมื่อทำผิด ควรขอโทษด้วย “ใจจริง” ไม่ควรเก็บไว้ให้ขุ่นมัว “การให้ความรักความเข้าใจกับผู้อื่นจะส่งผลให้เรามีความสุข”

EAP 3 ตรวจเช็คสุขภาพความสุข

Now  you can measure your happiness level as following: Firstly, are you excited or comfortable to go to work? Secondly, do you enjoy working so much that you forget the time? Thirdly, do you have good relationship with your colleague? Fourthly,do you feel happy and proud with your acheivement? Fifthly, can you work there for […]

EAP 2 การจัดการความเครียด

Stress can take away your happiness and peace,  if you do not deal with it effectively. Stress can be increased to middle and then highest level. It causes insomnia, anxieties, restlessness,including conflicts with others. Coping with stress is important.When you adjust your attitude, then you can  eventually solve this problem. You can ask helps from […]