437/7 ซอย พหลโยธิน 35 แยก 5-2 ลาดยาว
จตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900

081-100-2460, 081-100-2428, 02-512-4048-9
จันทร์ – ศุกร์ 8:00 น. – 17:00 น.
เสาร์ – อาทิตย์ (นัดหมาย)
email : lightpostcounseling@hotmail.com

ตำแหน่งสำนักงาน ค้นหาผ่านมือถือ
พิกัดมีความคลาดเคลื่อน 8 – 10 เมตร