สร้างสุขในการทำงานด้วยภาษารัก

คำพูดชื่นชมให้กำลังใจ (Word of Affirmation) เป็นภาษารักที่ใช้คำพูดในแง่บวก เพื่อบ่งบอกความรู้สึกดีๆ เช่น พูดหนุนใจ พูดชื่นชมความสำเร็จ พูดให้กำลังใจ พูดด้วยปราณี หรือการพูดคำว่า “รัก” เป็นต้น คนที่ถนัดภาษานี้มักพูดชมเชยคนอื่นได้ง่าย และมักจะต้องการให้คนอื่นชื่นชมตนเองด้วยเช่นกันการปรับใช้ในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้า ลูกน้อง หรือเพื่อนร่วมงาน เมื่อได้รับคำชมเชย พวกเขาจะรู้สึกซาบซึ้ง และรับรู้ได้ว่าคนในองค์กรมองเห็นคุณค่าของเขา เป็นการเพิ่มความสุขในการทำงานมากขึ้นการให้เวลาที่มีค่า (Quality Time) เป็นภาษารักที่ให้ความสำคัญกับการใช้เวลาร่วมกัน ไม่ต้องการเวลามาก แต่เป็นช่วงเวลาที่มีคุณภาพและมีค่าจริงๆ เช่น การได้อยู่ใกล้ชิดกัน เน้นทุ่มเทความสนใจทั้งหมดให้กันและกัน ใส่ใจความคิด ความรู้สึกการปรับใช้ในองค์กร หัวหน้าอาจแวะมาถามไถ่ลูกน้องว่าเป็นอย่างไรบ้าง รู้สึกอย่างไรกับงานนี้ ต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้าง เพียงเท่านี้ ลูกน้องจะรู้สึกซาบซึ้ง และรู้สึกมีพลัง ตั้งใจทำงานต่อไปการให้ของขวัญ (Gifts) เป็นภาษารักของหลายๆคน การให้ของขวัญในวันสำคัญ ของฝากเล็กๆน้อยๆจากการไปเที่ยว การทำหรือซื้อขนมที่ชอบให้ หรือแม้แต่คำอวยพรสั้นๆ หรือโปสการ์ดสักใบ เพียงเท่านี้ก็ทำให้คนที่มีภาษารักเป็นของขวัญมีความรู้สึกที่ดี เพราะพวกเขามักสนใจความตั้งใจของผู้ให้มากกว่ามูลค่าของของชิ้นนั้นๆ การปรับใช้ในองค์กร แม้จะได้รับของขวัญชิ้นเล็กๆ ก็ตาม แต่ผู้ที่มีภาษารักกลุ่มนี้ จะรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า เป็นคนพิเศษ ทำให้มีกำลังใจในการทำงาน เพราะรู้สึกว่าได้รับการเอาใจใส่ดูแลการบริการดูแล (Acts of […]

คุณรู้จักตนเองดีแค่ไหน?

การมีความรู้ ความเข้าใจในตนเองจะช่วยเพิ่มความภาคภูมิใจในตนเองได้มากขึ้น เนื่องจากเราเข้าใจจุดแข็ง-ข้อจำกัดของตนเอง เพื่อเราจะได้ใช้ศักยภาพที่เรามีอย่างเต็มที่ และในขณะเดียวกันเราก็สามารถเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อลดข้อจำกัดที่เรามี ดังนั้น เราจึงความใช้เวลาในแต่ละวัน นั่งคิด และทบทวนว่าตัวเรานี้เป็นอย่างไร เปิดเผย: เราและผู้อื่นรู้จักเรา เช่น เรารับรู้ว่าตนเองเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือ และผู้คนอื่นก็รับรู้ว่าเราเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่น เช่นกันจุดบอด: ผู้อื่นรู้จักเรา แต่เราไม่รู้จักตนเอง เช่น ผู้อื่นรับว่าเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่น แต่เราไม่รู้ว่าเราเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่น เป็นต้นส่วนซ่อนเร้น: เรารู้จักตนเอง แต่ผู้อื่นไม่รู้จักเรา เช่น เราเป็นคนที่ร้องเพลงได้ดี แต่ไม่เคยร้องเพลงให้ใครฟัง ทำให้คนอื่นเข้าใจว่าเราทำไม่ได้ เป็นต้นส่วนลึกลับ: ทั้งเราและผู้อื่นไม่รู้จักเรา เช่น ทักษะที่เราและผู้อื่นไม่รู้ว่าทำได้ เป็นต้น แล้วคุณหละ? อยู่ด้านใด?

โรคซึมเศร้า

โรคซึมเศร้า เป็นความผิดปกติของจิตใจ โดยมีภาวะซึมเศร้าร่วมกับการขาดความมั่นใจและเคารพตนเอง ไม่มีความสนใจในกิจกรรมที่ โดยปกติมีความพึงพอใจและมีความสุขที่จะทำ ซึ่งเรียกว่าเป็นภาวะหมดความสุขในชีวิต โรคซึมเศร้าเป็นภาวะผิดปกติซึ่งส่งผลกระทบต่อ การใช้ชีวิตประจำวัน การเรียน การงาน การรับประทานอาหาร การนอน และการดูแลสุขภาพทางร่างกายโดยทั่วไป รวมทั้งครอบครัว สาเหตุของโรคซึมเศร้า โรคซึมเศร้ามีสาเหตุมาจากปัจจัยรวมๆ ทางด้านจิตใจ สังคม สิ่งแวดล้อม ทำให้เกิด การเปลี่ยนแปลงของสมดุลสารเคมีในร่างกายซึ่งเป็นสารสื่อประสาทในสมองมีผลต่ออารมณ์ซึมเศร้าของคน และโรคซึมเศร้ามักเกิด จากความผิดหวัง หรือการสูญเสียบุคคลที่รัก ความกดดัน ตึงเครียดด้านสังคม การเรียน การเงิน และการงาน การที่มีความรู้สึกอ้างว้าง โดดเดี่ยว ขาดความรักความอบอุ่น การขาดการดูแลเอาใจใส่ เป็นต้น   อาการของโรคซึมเศร้า ผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้าจะมีอารมณ์หดหู่ และไม่อยากทำกิจกรรมที่เคยชอบทำ รู้สึกตนเองไร้คุณค่า รู้สึกผิดและเสียใจอย่างไม่มีเหตุผล ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ หมดหวัง ท้อแท้ นอกจากนี้อาจมีอาการความจำสั้น การแยกตัวออกจากสังคม ความต้องการทางเพศลดลง และอาจมีความคิดเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายร่วมด้วยหากท่านต้องการตรวจสอบว่าตนเองอยู่ในภาวะซึมเศร้าหรือไม่ มีคำถามคัดกรองดังนี้ ในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาท่าน…___ รู้สึกกลุ้มใจ ซึมเศร้าทุกวัน หรือทั้งวันหรือไม่___ รู้สึกเบื่อทุกสิ่งหรือไม่___ […]

การบริหารเวลา

การบริหารเวลา หมายถึง “การกำหนดและการควบคุมการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเวลาและวัตถุประสงค์ที่กำหนด เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในงานหน้าที่ที่รับผิดชอบ” เวลา มีความสำคัญต่อทุกคนเพราะธรรมชาติของเวลามีลักษณะพิเศษ คือ 1. เวลาเป็นทรัพยากรที่มีจำกัดใช้แล้วหมดไป 2. เวลาไม่สามารถซื้อเพิ่มได้ไม่ว่าเราจะรวยหรือจน 3. เวลาไม่สามารถเก็บเอาไว้ใช้ภายหลังเมื่อจำเป็นได้ 4. เวลามีแต่เดินหน้าอย่างเดียวเท่านั้น ไม่หวนย้อนกลับมาอีก จากธรรมชาติของเวลาดังกล่าวข้างต้น เราผู้ปฏิบัติงานควรใจจดใจจ่อกับการบริหารเวลาเพื่อให้ชีวิตและการงานบรรลุผลได้อย่างรวดเร็ว ความจำเป็นในการบริหารเวลา เวลาที่ทุกคนถือครองในแต่ละวันคือ 24 ชั่วโมงเท่ากัน จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการบริหารเพื่อการใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด จะเห็นได้ว่าบุคคลที่มีความก้าวหน้าในชีวิตส่วนใหญ่ไม่มีใครนั่งเฉยๆ แต่ละคนต้องทำงานมากมายในแต่ละวัน และต้องรู้จักบริหารเวลา ความจำเป็นในการบริหารเวลา มีดังนี้  1. เพื่อความสำเร็จของงาน ชีวิตส่วนตัวและครอบครัว 2. เพื่อทำให้มีค่าเพิ่มขึ้น เป็นเงิน เป็นเกียรติ เป็นความสุข 3. เพื่อทำให้ work smart, not work hard 4. สามารถพัฒนางานและตนเองสู่เป้าหมาย ทำงานอย่างมีความสุขโดยที่การบริหารเวลาที่มีประสิทธิภาพ 5. เพื่อวางแผนและใช้เวลาให้เหมาะสมกับงาน ชีวิต การพัฒนางาน การพัฒนาตน อายุงาน อายุคน การช่วยให้บริหารเวลาได้สำเร็จ 1. มีวินัยกับการใช้เวลา […]