สร้างสุขง่ายๆ จากคลื่นสมอง

การสร้างความสุขนั้นหลายๆคนอาจจะค้นหาจากสิ่งต่างๆรอบตัว โดยลืมคิดไปว่าความสุขที่เกิดขึ้นนั้นสามารถสร้างขึ้นง่ายๆได้ด้วยคลื่นสมองจากตัวเรา เพียงแค่เรารู้จักใช้คลื่นสมองอย่างถูกวิธีก็จะสามารถใช้ประโยชน์จากคลื่นสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยคลื่นสมองแบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ 1.คลื่นเบต้า มีความถี่ระหว่าง 14 – 30 Hz  เป็นคลื่นสมองที่เกิดขึ้นในสภาวะปกติ ตื่นตัวเต็มที่ หากคลื่นมีความถี่สูงมากเท่าไหร่จิตใจก็จะยิ่งสบสนวุ่นวายมากเท่านั้น อาจทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง มีความเครียดและสมาธิน้อยลง 2.คลื่นอัลฟ่า มีความถี่ระหว่าง 8 – 13.9 Hz เมื่ออยู่ในภาวะสงบ ผ่อนคลาย มีสมาธิ คลื่นระดับนี้จะทำให้สามารถเรียนรู้และจดจำสิ่งต่างๆได้ดี เหมาะกับการบำบัดและพัฒนาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นไปในทางบวกได้เป็นอย่างดี 3.คลื่นธีต้า ความถี่ระหว่าง 4 – 7.9 Hz เมื่อเกิดการผ่อนคลายและมีสมาธิระดับลึก คนปกติทั่วไปมักเข้าสภาวะนี้ ในยามที่หลับลึกๆอย่างสบาย คลื่นสมองระดับนี้จะทำให้เกิดความสุขและความผ่อนคลายอย่างเต็มที่ จิตใจสดใสเบิกบาน มีพลังและพร้อมที่จะเรียนรู้อย่างเต็มที่ 4.คลื่นเดลต้า ความถี่ระหว่าง 0.1 – 3.9 Hz เป็นคลื่นสมองทีมีความถี่ต่ำที่สุด และช้าที่สุด เกิดขึ้นในขณะนอนหลับลึกมากๆ สมองทำงานตามความจำเป็นเท่านั้น ทำให้เกิดสมาธิสูงมาก ความจำดี มีความสุข เป็นช่วงที่สมองปลดปล่อยโกรทฮอร์โมนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพจิตและสุขภาพกายก็จะดีด้วย

หากเราทราบแล้วว่าคลื่นระดับใดที่ทำให้เกิดความสุขหรือเหมาะสมกับตนเอง ให้หมั่นฝึกฝนอยู่เสมอ เพราะคลื่นแต่ละระดับก็จะทำหน้าที่และให้ประโยชน์ที่แตกต่างกันออกไป  เมื่อต้องการเป็นคนที่พร้อมจะเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดี และมีความสุข ให้มีสติและใส่ใจกับคลื่นสมองที่เกิดขึ้นเมื่อมีสติ มีสมาธิ ความสุขก็อยู่ไม่ไกล