ความสัมพันธ์ดี สร้างสุข

ความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างจะช่วยให้เรามีสุขภาพกายใจที่แข็งแรง มีวิธีง่ายๆในการสร้างความสัมพันธ์ ดังนี้

แสดง “ความรัก” กับคนในครอบครัว  กอด  หอมแก้ม  บอกรัก

ใช้เวลาร่วมกันใน “ครอบครัว”  เช่น ทานอาหารร่วมกัน รับฟังเรื่องราวของกันและกัน

“จริงใจ” เสมอ ทำให้รู้สึกสบายใจ  การเก็บอะไรไว้คนเดียวนั้นไม่ดี

ออกไปเที่ยวกับ “เพื่อน” เพื่อสร้างสัมพันธภาพ ให้แน่นแฟ้น

เมื่อทำผิด ควรขอโทษด้วย “ใจจริง” ไม่ควรเก็บไว้ให้ขุ่นมัว

“การให้ความรักความเข้าใจกับผู้อื่นจะส่งผลให้เรามีความสุข”